Velkommen

Arbeidsklinikken er et privat legekontor for arbeidslivet. Klinikken tilbyr tjenester innen psykisk helse og HMS-bistand. En bedriftsavtale sikrer rask og profesjonell bistand til den enkelte ansatte og til organisasjonen. På disse nettsidene kan du orientere deg om klinikkens fagområde og tjenestetilbud. Ta gjerne kontakt for å få vite mer om tilbudet.

God psykisk helse - god arbeidsevne
Utredning og behandling av psykiske plager
HMS: Bistand ved sykefravær og attføring
Behandling av angst og fobier
Bransjestøtte: Spesialistbistand til BHT
Kognitiv terapi
HMS: Risiko- og sårbarhetsanalyser / ROS
Behandling av depresjon
Hjelp mot søvnvansker
Hjelp ved utbrenthet
Støtte ved kriser
Arbeidsliv og rus
Senior 60+
 • God psykisk helse - god arbeidsevne
 • Utredning og behandling av psykiske plager
 • HMS: Bistand ved sykefravær og attføring
 • Behandling av angst og fobier
 • Bransjestøtte: Spesialistbistand til BHT
 • Kognitiv terapi
 • HMS: Risiko- og sårbarhetsanalyser / ROS
 • Behandling av depresjon
 • Hjelp mot søvnvansker
 • Hjelp ved utbrenthet
 • Støtte ved kriser
 • Arbeidsliv og rus
 • Senior 60+