Behandling for angst og fobier

Arbeidsklinikken tilbyr undersøkelse og behandling av angst. Til angstlidelser regnes også fobier. Før man starter behandlingen blir man utredet for å forstå bedre hvorfor man har angst og hva som vil være riktig behandling. Avgrensede fobier krever vanligvis lite utredning før behandling. 
Ved Arbeidsklinikken brukes det ofte kognitiv terapi for å hjelpe pasienten til å bli bedre. Det innebærer både samtale med behandler, trygg utforsking av det som skaper angst, og enkle oppgaver mellom timene. 

Noen angstlidelser er egnet for behandling med medisiner i en avgrenset periode. Ved Arbeidsklinikken behandles man av lege som har muligheten til å tilby medisiner når man ut fra faglige vurderinger mener det viktig og pasienten har lyst til å prøve. Det brukes ikke medisiner som gir rus eller skaper avhengighet.