Avhengighet, rus og AKAN

Arbeidsklinikken tilbyr bistand med samtaler, veiledning, utredning og korttidsbehandling ved spørsmål omkring bruk av rusmidler. 

Enkelte ønsker noen få samtaler og råd, og klarer å gjøre noe med sin situasjon etter det. Andre har mer alvorlige problemer med risiko for å miste jobben, samlivsproblemer, kontakt med barnevernet eller står i fare for å utvikle helseskader og psykisk lidelse. 

Medisinsk undersøkelse kan være nødvendig ved helsekadelig bruk av rusmidler for å avklare situasjonen og gi råd om riktig behandling.
Behandlende lege ved Arbeidsklinikken henviser, hvis man vil, til medisinske undersøkelser hos laboratorium og andre legespesialister, og samarbeider om nødvendig, med det ordinære helsevesenet for å sikre et forsvarlig tilbud.

Ved behov for langvarig og omfattende helsehjelp blir man, etter ønske, henvist til et mer passende tilbud.