Bistand ved bipolar lidelse

Personer som vet de har bipolar lidelse vil i perioder kunne ha behov for kontakt med lege for å få hjelp til å behandle og håndtere økende symptomer, enten det er økt stemningsleie eller depresjon. Rask behandling av økende symptomer kan redusere risiko for gjennombrudd med alvorlig depresjon eller (hypo)mani.

Arbeidsklinikken tilbyr oppfølging og behandling til personer med bipolar lidelse som er ansatt i bedrifter som har tjenesteavtale med klinikken. Tilbudet forutsetter at pasienten har god sykdomsinnsikt og fungerer i jobb i gode perioder.

Tilbudet kan for eksempel innbære at man selv, pårørende eller en fortrolig kollega kan ta kontakt med klinikken ved bekymring, rask timeavtale, medisinvurdering og resepter, innleggelse når det er nødvendig, opplæring i mestring av sykdommen og utvikling av kriseplan i tilfelle økende sykdomsaktivitet. Arbeidsklinikken kan samarbeide med fastlege og andre tjenesteytere ved behov.  Pasienter som allerede har god kontakt med en kompetent behandler frarådes å bytte.