Sinne og aggresjon

Sinne på arbeidsplassen kan skape frykt hos andre og gi et dårlig arbeidsmiljø.
Mange yrker krever dessuten god kontroll på egne følelser av hensyn til kunder, pasienter, klienter osv.
En del som har sinneproblemer frykter for hva som kan skje hvis man 'eksploderer' og unngår situasjoner som man frykter eller vet kan vekke sinne. Det kan medføre at man ikke orker å arbeide og blir sykmeldt, eller blir blir sagt opp fordi man opptrer uakseptabelt. Mange med sterkt sinne har forgjeves forsøkt å få bedre kontroll uten å klare det. Mange skammer seg og ønsker hjelp. Sinneproblemer forekommer både hos menn og kvinner.
Arbeidsklinikken tilbyr behandling for sinneproblematikk. Et tilbud om behandling forutsetter at den det gjelder aksepterer at man har et problem og er motivert for å gjøre noe aktivt med det.