Bistand til bedriftshelsetjenester

Arbeidsklinikken kan bistå bedriftshelsetjenester i saker der man ønsker å supplere egen kompetanse og kapasitet innen psykisk helse og arbeidsmedisin. 

En samarbeidsavtale med Arbeidsklinikken vil gi et godt signal mot eksisterende kunder og et bra argument ved markedsføring og i anbud.

Veiledning og råd på telefon, deltagelse i møter, bistand til kunders ansatte er eksempler på aktuelle bistandsmetoder.

Aktuelle fagområder:
- Klinisk vurdering, diagnostikk og behandling innen psykisk helse
- Samarbeid om kriseberedskap, bistand ved akutte kriser hos enkeltansatte. 
- Vurdering av helseeffekter etter skadelig eksponering
- Faktaundersøkelse
- ROS-analyser
- AKAN-rutiner, utredning og vurdering ved rus og psykiatri 
- Vurderinger innen arbeidsevne, sykefravær og atttføring 
- Kurs og veiledning innen alle disse områdene er også aktuelt. 

Last ned brosjyrer:

Bistand til BHT - psykisk helse (pdf)

Klar for fremtiden? God alene, bedre sammen (pdf)

Send en henvendelse