Bistand ved utbrenthet

Arbeidsklinikken bistår personer som er, eller føler seg i ferd med å bli 'utbrente'. Utbrent er ingen diagnose, men en treffende beskrivelse på hvordan man kan føle seg etter å ha slitt seg ut over lang tid. Andre betegnelser er "å møte veggen" eller "å gå på en smell".

Utredning før konklusjon
Som arbeidsmedisiner og psykiater er man ekstra på vakt når man treffer ansatte som er helt utslått og føler seg utbrente. Tilstanden kan kreve at man starter med en generell medisinsk utredning og en psykiatrisk vurdering. Bak følelsen av å være utbrent kan det være forklaringer som handler om kroppslig sykdom og psykisk lidelse. Det forekommer at personer med svekket helse og liten arbeidsevne forklarer tilstanden med at man er utbrent i jobben, og går lenge med fysisk eller psykisk sykdom som har lite med jobben å gjøre.

Behandlingsplan
Når tilstanden er nærmere avklart kan man ta stilling til det videre forløpet. Sammen med pasienten kan man planlegge hva som er riktige tiltak i forhold til jobb og helse. Fastlege og arbeidsgiver kan være nyttige samarbeidspartnere i vurderingen.

Forebygge tilbakefall
De fleste som har opplevd å være 'utbrente' henter seg inn og kommer tilbake i arbeid. I den prosessen tilbyr Arbeidsklinikken samtaler, råd og veiledning som kan bidra til å finne en god balanse mellom arbeid og fritid, mellom innsats og hvile, og redusere risikoen for å oppleve det samme flere ganger.