Behandling av depresjon

Utredning og råd om behandling
Til Arbeidsklinikken kan man komme hvis man føler seg deprimert, eller lurer på om man er deprimert. Legen vil først gjøre en vurdering av sykdomsbildet, alvorlighetsgrad og behov for behandling. 

Lett til moderat depresjon
Behandling av depresjon ved Arbeidsklinikken kan vanligvis tilbys personer med depresjon i lett til moderat grad. Det er et tilbud som fanger opp mange av tilfellene med depresjon hos personer som vanligvis er yrkesaktive. Klinikken kan også ta i mot personer som har vært alvorlig deprimert og som er blitt bedre. Du kan lese mer om depresjoner på siden "Om psykiatri". 

Tilpasset behandling
Kognitiv terapi er vanlig behandling ved klinikken. Eventuelt kan man ved moderat depresjon prøve med antidepressive medisiner i tillegg til kognitiv terapi, hvis pasienten ønsker å prøve.
I samarbeid med pasienten kan man lage en kriseplan med gode råd for selvhjelp og kontakt med behandlere hvis man  blir verre. Ved behov og ønske om behandling med medisiner etter avsluttet samtaleterapi, skrives det en rapport til fastlegen med anbefaling om dosering og varighet slik at resepter kan fornyes der.

Noen trenger mer hjelp
Alvorlige depresjoner som er vanskelig å få bedre med standard behandling, og depresjoner som medfører omfattende funksjonssvikt og stor risiko for selvmord blir henvist til behandling i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Om nødvendig kan man bli anbefalt innleggelse i sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp. Ellers kan man hjelpes til kontakt med legevakt, akutteam ved distriktspsykiatrisk poliklinikk (DPS) eller søkes til innleggelse i DPS-døgnavdeling i løpet av noen dager.