Arbeid under svangerskapet

En del yrker har arbeidsoppgaver som gir risiko for eksponering som kan påvirke svangerskapet og være helsekadelig for fosteret. Fosteret er særlig påvirkelig i starten av svangerskapet. Det finnes etter hvert god kunnskap og rutiner innen dette temaet.
Arbeidsklinikken gir råd ved spørsmål om tilrettelegging under graviditeten.