Behandling av søvnvansker

Arbeidsklinikken tar i mot ansatte med søvnproblemer fra bedrifter med kundeavtale. En vurdering her vil avklare om klinikken har et passende behandlingstilbud eller om man trenger ytterligere utredning og behandling hos andre spesialister, for eksempel øre-nese-halsspesialist. Behandlende lege her henviser.

De siste 20-30 årene har forskning gitt mye ny kunnskap om søvn og søvnforstyrrelser. Behandling av søvnproblemer er blitt et eget spesialområde og i utlandet er søvnpoliklinikker blitt vanlig. 

Søvnforstyrrelser kan ha mange årsaker, og god utredning er viktig før man tar stilling til behandling. Kognitiv behandling og pasientopplæring har i forskning vist god effekt ved en del former for søvnforstyrrelser.

Pasienter som opplever seg avhengige av sovemedisiner bør være motiverte for å snakke om nedtrapping som en del av behandlingen. Samarbeid med legen som skriver reseptene kan noen ganger være en fordel.