Helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsklinikken tilbyr HMS-bistand innen arbeidsmedisinske tema. De vanligste HMS-tjenestene er listet opp til høyre.
Arbeidsklinikkens tilbud omfatter ikke lovpålagte helsekontroller av ansatte som er eksponert for helseskadelig påvirkning fra støv, støy, kjemikalier osv. Klinikken kan derimot bistå bedrifter som skal gjøre risikovurderinger av slik eksponering og utarbeide tiltak innen forebygging og vern.