Behandling med kognitiv terapi

Kognitiv terapi er blitt en populær og etterspurt terapiform både internasjonalt og i Norge. Terapiformen, som også kalles kognitiv atferdsterapi, brukes ved forskjellige psykiske lidelser. 
Behandlende lege ved Arbeidsklinikken er spesialist i psykiatri og har videreutdanning i kognitiv terapi. Kognitiv behandling kan kombineres med medisiner, hvis det er nødvendig. Man behøver ikke være sykmeldt for å gå i behandling.

Kognitiv terapi brukes av mange psykiatere og psykologer i offentlig og privat helsetjeneste fordi den har vist god effekt ved mange psykiske lidelser. Det er forsket mye på metoden siden den ble oppdaget for ca 50 år siden. Resultatene fra forskningen brukes til å utvikle metoden videre til å bli mer effektiv, og for å kunne brukes i nye sammenhenger. Man vet en god del om hvem som bør få tilbud om behandlingen og hva man kan forvente av resultater.

Behandlingen tar utgangspunkt i pasientens aktuelle problemer og er løsningsorientert. Pasienter som mottar kognitiv behandling får størst utbytte ved å være nysgjerrig og engasjert i sin måte å tenke og handle på. Det er vanlig med små oppgaver mellom timene. Engasjement i behandlingen er forbundet med raskere fremgang og bedre sluttresultat.

Før man tilbys kognitiv terapi vil behandlende lege vurdere om tilstanden er egnet for kognitiv terapi, og om det er sannsynlig at man kan oppnå det man ønsker i løpet av de timene man vanligvis har til rådighet. Dette er nærmere beskrevet på siden som heter "Om behandlingstilbudet" - på listen øverst til høyre.