Krisestøtte

Bistand i forbindelse med sterkt belastende hendelser
Arbeidsklinikken tilbyr bistand til enkeltpersoner og grupper i forbindelse med kritiske hendelser og sterkt belastende opplevelser og situasjoner. Det kan være opplevelser i jobb som ran, vold, ulykker o.s.v. Eller kriser i privatlivet som dødsfall, samlivsbrudd, selvmord, alvorlig sykdom hos nærstående o.s.v.

De siste årene har kunnskapen om støtte og behandling ved krisereaksjoner utviklet seg til at det nå finnes internasjonale anbefalinger for hva slags tilbud man bør få. Tilbudet er som følge av økt kunnskap på området, blitt mer tilpasset situasjonen og reaksjonen til den enkelte som er rammet. 

Les mer om reaksjoner ved kriser og traumatiserende hendelser på siden "Om psykiske lidelser"

Oppfølging ved Arbeidsklinikken er i tråd med de faglige anbefalinger som er uttrykt fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.