Med hjernekraft som kjernekraft

God beredskap for viktige mennesker
Arbeidsklinikken er legekontoret for den som trenger god psykisk helse for å klare jobben. Når hodet er den viktigste ressursen, blir psykiske helse viktig. Arbeidsklinikken tilbyr utredning og behandling av alle vanlige psykiske plager. En bedriftsavtale med Arbeidsklinikken er kostnadseffektiv, og gir ansatte og organisasjonen rask og diskret bistand.

Legespesialist for psykisk arbeidshelse
Arbeidsklinikken er det eneste private legekontoret i Oslo som tilbyr både psykiatrisk og arbeidsmedisinsk spesialistkompetanse. Tilsvarende får man ikke gjennom helseforsikringer eller hos psykolog. Som lege kan man gjøre mer omfattende utredning med medisinske undersøkelser, for å avklare om psykiske plager skyldes kroppslig sykdom.

Vanlige plager
Man behøver ikke ha en psykisk sykdom før man kontakter klinikken. De fleste har kjent at vanlige problemer som dårlig nattesøvn, bekymringer og dårlig selvtillit koster krefter og konsentrasjon. Bekymring, angst og tristhet er ganske vanlige følelser som man godt kan kalle psykiske hverdagsplager. De er den psykiske helsens versjon av ryggsmerter og musearm. Ofte er noen få timer med samtaler der man kan 'rydde i tankene', prioritere og bestemme seg for hva som bør gjøres, være nok til å få det bedre.

Store konsekvenser
I dag er lette psykiske plager, de psykiske hverdagsplagene, årsaken til en stor og økende andel av sykefraværet. Tenker man på behandlingen av disse plagene på samme måte som behandling av fysiske plager, kunne man kanskje spart seg for mye ubehag og lange fravær. Vet man at det finnes et kompetent og tilgjengelig tilbud, øker sannsynligheten for at man vil gjøre noe aktivt med det. 

Forskjellsbehandling
Bedre forståelse i bedrifter for hvordan vanlige psykiske plager kan få konsekvenser gir muligheten til å forebygge feil og redusere risiko for at gode medarbeidere slutter eller faller ut av arbeid.
Tenk deg ballettens prima ballerina med vondt i stortåen. Det blir krise og alt gjøres for å finne effektiv behandling. Hva så med lederen som har en tendens til å bekymre seg, ligge våken om natten, bli engstelig og ta dårlige beslutninger når problemer oppstår? Er det bare sånn han er?
Eller IT-konsulenten som bruker mer krefter på å holde ut sin egen angst enn på programmeringen. Var det bare et uhell da nettverket stoppet?

Føler man seg bedre, gjør man det bedre
I arbeid som først og fremst krever mental kapasitet, god dømmekraft og konsentrasjon blir lettere psykiske plager en vanlig årsak til feil og sykefravær. Mange vil ha god nytte av kortvarig behandling når man oppsøker kompetent hjelp. Overskuddet kommer når plagene blekner.