Om Arbeidsklinikken

Arbeidsklinikken er et privat legekontor. Klinikken leverer psykiske spesialisthelsetjenester og HMS-bistand til næringslivet. Den eies og drives av Sven Tore Grimstad som har 20 års legeerfaring, og er godkjent spesialist i psykiatri og arbeidsmedisin.

Bedrifter som inngår en tjenesteavtale med Arbeidsklinikken kan gi et tilbud til de ansatte som ønsker det. HMS-tjenester til organisasjonen er også et viktig tilbud.
Lite venting, høy kompetanse og kundeorientert service kjennetegner Arbeidsklinikken.

Velg fra menyen til høyre for å lese mer om kompetanse og fagområde.

Last ned våre brosjyrer (pdf) om psykiske helsetjenester:

Endelig overskudd!

Psykisk helse og arbeidsevne

Taushetsplikt ved oppdrag
Behandler har taushetsplikt for alle tjenester som er ordinær undersøkelse og behandling av helseproblemer.
Andre tjenester kan være av sakkyndig karakter. Det er ofte tjenester som bedriften bestiller for å oppfylle krav og regler om for eksempel arbeidsmiljø, helsefare, sykefravær, AKAN-rutiner og andre HMS-relaterte tema. I slike saker blir det på forhånd avtalt et samarbeid mellom Arbeidsklinikken, den ansatte og bedriften.

Fag og ansvarlighet
Klinikken tilbyr behandling som oppfyller alle faglige krav til  legespesialister. Som pasient ved klinikken er man dekket av de rettighetene som er gitt i lover og regler om helsetjenster. Legen har obligatorisk ansvarsforsikring og er innmeldt i erstatningsordningen Norsk pasientskadeerstatning.