Psykiatri og psykisk helse

Legekompetanse
Psykiatri er en spesialitet innen legefaget. 
For å bli psykiater må man først være autorisert lege og så gjennomføre fire til fem års videreutdanning i faget psykiatri.

Fagkompetanse
Psykiatri handler hvordan man skal forstå, utrede, behandle og forebygge psykiske lidelser. Psykiatri tar også for seg kunnskap om hjernens og psykens samvirke med resten av kroppen, og hvordan kroppslig og psykisk sykdom påvirker hverandre. Som psykiater har man kunnskap om psykologisk og medikamentell behandling og andre biologiske behandlingsformer. Psykiatere jobber i alle områder av den offentlige psykiske helsetjenesten og er medisinsk ansvarlige ved utredning og behandling i sine avdelinger. Noen psykiatere spesialiserer seg på behandling av barn (barne- og ungdomspsykiatri), men de fleste jobber med voksne pasienter.

Behandling ved Arbeidsklinikken
Arbeidsklinikken tilbyr utredning og behandling av alle de vanlige psykiske lidelsene, hvis man kan gi et godt tilbud i løpet av ca 10 - 15 timer. Det er vanligvis nok for personer med lettere psykiske helseplager som til vanlig er i jobb. Ved behov for lenger behandling kan man bli henvist videre. Arbeidsklinikken henviser til, og samarbeider med andre tjenester når det er nødvendig for å gi et tilfredsstillende og forsvarlig tilbud.

Psykiater eller psykolog?
Mange lurer på hva som er forskjellen. Psykologer er ikke leger og kan for eksempel ikke bruke medisiner i behandlingen. De er heller ikke medisinsk ansvarlige ved utredning og behandling, og utreder ikke om psykiske helseplager kan skyldes kroppslig sykdom. Psykiatere og psykologer utfyller hverandre faglig, har noe overlappende arbeidsoppgaver og jobber ofte sammen om pasientene i den psykiske helsetjenesten.Behandlende lege ved Arbeidsklinikken er godkjent spesialist i psykiatri.