Rus og avhengighet i bedriften

En policy i bedriften som slår fast hvordan man ser på arbeidsrelatert rus og pengespill basert på AKANs anbefalinger, er noe man anbefaler alle bedrifter av en viss størrelse. Bedrifter som innfører AKAN-regler må også lage kjøreregler for hvordan man skal gå frem i enkeltsaker. 

Arbeidsklinikken bistår bedrifter med praktisk hjelp og opplæring for å etablere policy og kjøreregler for enkeltsaker i bedriften. Klinikken gir også tilbud om bistand og oppfølging til den ansatte og veiledning til leder, når det er avdekket rusproblemer. Les mer på sidene om "Bistand ved rus" og "Data, spill, mat og shopping..."

I de senere årene er det også blitt økende oppmerksomhet om spillavhengighet og at det kan gå utover arbeidsoppgavene. Også i slike saker tilbyr Arbeidsklinikken bistand til vedkommende og veiledning til leder.