Sakkyndige tjenester

Arbeidsklinikken tilbyr sakkyndig vurdering innen yrkessykdom og psykisk helse.

Yrkessykdom
Vurdering av årsakssammenheng mellom helseskadelig påvirkning i arbeidet og utvikling av sykdom. Det er aktuelt ved sykdom som står på listen over sykdommer som er akseptert som yrkessydom, og hvor den syke har vært eller kan ha vært tilstrekkelig yrkeseksponert for faktorer som kan fremkalle slik sykdom.
Vurderinger av denne typen er som oftest på oppdrag fra NAV, forsikringsselskaper, Norsk pasientskadeerstatning, advokater og fra domstolene.

Psykisk helse
Vurdering av årsaksforholdene ved skade som som er oppstått etter behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging i helsetjenesten. Vurderinger av denne typen er som oftest på oppdrag fra  Norsk pasientskadeerstatning, forsikringsselskaper, advokater og domstolene.