Alder, arbeid og helse

Når en senior får problemer med å henge med i jobben, kan man få mistanke om at det er alderen og kanskje sykdom som setter grenser. Tanken på at det er noe galt med hukommelsen, oppmerksomheten, kreftene, tempo og så videre kan bli en bekymring som ikke slipper taket. Er man virkelig blitt svekket eller er man bare offer for sin egen bekymring? 

En del seniorer i arbeidslivet har toppstillinger med lederansvar og resultatkrav. I en slik situasjon kan det kanskje være til hjelp med en samtale og vurdering av kroppslige forhold og kognitive funksjoner hos lege som har kompetanse på arbeidshelse og mentale funksjoner. 

Arbeidsklinikken tilbyr medisinsk bistand til å avklare spørsmål omkring alder, helse og arbeid.  En samtale om situasjonen og helsen er helt nødvendig. En orienterende medisinsk undersøkelse er vanligvis nødvendig. Testing og vurdering av viktige mentale funksjoner kan gi mer objektive svar enn bare mistanken om at noe er galt. Bruker man medisiner, må man vurdere om bivirkninger kan forklare problemene. Og skulle man få mistanken styrket om at noe er unormalt, så er det viktig å gå videre med utredningen. Behandlende lege ved klinikken henviser til, og samarbeider med andre spesialister for å sikre et forsvarlig tilbud.

Svikt i mentale funksjoner er et symptom som kan skyldes mange tilstander. Mange bekymrer seg for snikende demens på grunn av Alzheimer, men det er bare en av flere tilstander som kan gi svikt. En del medisiner kan gå utover konsentrasjonen, gi trøtthet og påvirke hukommelsen. I så tilfelle kan man kanskje bytte til en annen type eller klare seg uten. Samarbeid med legen som skriver reseptene vil da være nødvendig.