Helsetjenester på spesialistnivå

Arbeidsklinikken tilbyr utredning og behandling av psykiske helseplager for ansatte i bedrifter som har avtale med klinikken. Behandlende lege er spesialist i psykiatri og arbeidsmedisin.
Terskelen for å komme hit skal være lav. Man behøver ikke føle at man har en psykisk sykdom eller trenger konkret behandling. Noen ganger ønsker man bare en fortrolig samtale med en profesjonell og uavhengig person for å lufte sine bekymringer og rydde litt i tankene. 
Velg fra listen til høyre for å finne mer informasjon om temaer og eksempler på behandlingstilbud.