Utredning og behandling

Legetjenester innen psykisk helse
Et av tilbudene ved Arbeidsklinikken er spesialistkompetanse innen forebygging, utredning og behandling av alle vanlige psykiske plager.
Last ned våre brosjyrer om psykiske helsetjenester:
Endelig overskudd!
Psykisk helse og arbeidsevne

Lavterskeltilbud
Man behøver ikke føle at man har en psykisk sykdom eller trenger behandling for å ta kontakt. Psykisk ubehag som angst og uro, utbrenthet, depresjon eller nedstemthet, søvnvansker, stress og andre vanlige plager kan være utgangspunkt for en samtale. En vanskelig situasjon på jobben med stress, mangel på motivasjon og krefter er andre grunner. Man kan føle seg utilstrekkelig blant kollegaer, ha problemer med å jobbe raskt nok, eller føle at hukommelsen og konsentrasjonen svikter.
En kort liste over noen vanlige plager og aktuelle situasjoner finner du til høyre.

Utredning
I samtale med legen vil man kartlegge og vurdere problemene, og så ta stilling til om man trenger og ønsker en nærmere utredning. En lege kan også vurdere om kroppslig sykdom kan ligge bak, eller om det er begrenset til psykiske mekanismer. Ved mistanke om at ubehaget kan skyldes kroppslig sykdom vil legen starte med relevante prøver og undersøkelser for avklare dette. Skyldes psykiske plager kroppslig sykdom skal man først behandle den kroppslige sykdommen. Vanligvis vil man bli henvist til relevant legespesialist eller fastlege for dette.

Behandling
Riktig behandling starter med riktig diagnose. Behandling er derfor noe man tar stilling til når man har vurdert og forstått symptomene, og hvis pasienten trenger og ønsker behandling. Noen ganger er støttesamtaler, råd og veiledning tilstrekkelig hjelp. Trenger man behandling vil man få råd om dette basert på en faglig vurdering. Behandling ved Arbeidsklinikken er kunnskapsbasert i tråd med retningslinjer og anbefalinger fra offentlig myndighet og fagspesialister.

Samtaleterapi er nesten alltid aktuelt ved behandling psykiske plager. En vanlig metode ved klinikken er kognitiv terapi som du kan lese mer om ved å klikke på "Kognitiv terapi" i listen øverst til høyre på denne siden.

Medisiner
Leger kan også tilby medisiner på resept når det er faglig anbefalt.  Det er aktuelt hvis legen mener det kan gi ekstra hjelp og bedring, og hvis pasienten har lyst til å prøve.
Riktig bruk av medisinene er avgjørende for resultatet. God informasjon på forhånd og samtale om effekter og bivirkninger under behandlingen er nødvendig. En blodprøve for å måle konsentrasjon av medisin i blodet, og kartlegging av omsetningen i kroppen kan være aktuelt for å kvalitetssikre behandling.
Ved manglende effekt eller uakseptable bivirkninger kan man bytte eller avslutte medisinbehandlingen. Det brukes ikke medisiner som fremkaller rus eller kan gi avhengighet.

Varighet og avslutning
Ved Arbeidsklinikken er det vanlig med et tilbud begrenset til 10 timer. Etter avtale med bedriften kan dette forlenges noe. Man bruker bare de timene som er nødvendig. Trenger man lenger oppfølging eller annen kompetanse enn det vi har ved klinikken, vil man få tilbud om henvisning til dette.